Nieuw materieel download de brochure nieuws

Berging

Invalid Displayed Gallery

Wij hebben een ruime ervaring met het bergen in geheel Europa. Hiervoor worden zware bergingsvoertuigen ingezet voorzien van imposante bergingskranen voor een zelfstandige uitvoering van een berging. Naast de inzet van ons eigen materiaal maken wij gebruik van ons netwerk (buitenlandse) bergers.

De berging wordt onder onze regie uitgevoerd zodat er vooraf afgestemd wordt met betrekking tot het in te zetten materiaal en mankrachten. Ook de financiële afhandeling loopt via ons kantoor zodat het voertuig na de berging zijn weg weer kan vervolgen.

 

De ingeschakelde berger zal rapportage, beeldmateriaal en de rekening aan ons zenden waarop wij dit afhandelen met de verzekeringsmaatschappij of de eigenaar van het voertuig. Het komt ook voor dat de plaatselijke politie zelf een bergingsbedrijf heeft ingeschakeld. In dat geval neemt Wielsma contact op met deze berger voor de verdere financiële afhandeling en de eventuele repatriëring.

 

Als RWS gecertificeerde zware berger worden wij ingezet door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) voor incidenten met vrachtauto’s op het rijkswegennet. Bij deze landelijke regeling wordt niet meer gewacht met bergen tot de eigenaar daartoe opdracht heeft gegeven. In opdracht van het CMV komt een samenwerking tot stand tussen RWS, verzekeraars, ladingexperts en hulpverleners waaronder wij als ervaren zware berger.