Nieuw materieel download de brochure nieuws

Ladingschade

Invalid Displayed Gallery

Wanneer er bij onze alarmcentrale een opdracht binnenkomt waarbij een ladingschade is ontstaan of dreigt te ontstaan nemen wij direct contact op met de ladingverzekeraar en of ladingbelanghebbende. In samenspraak met de ladingexpert zullen wij vervolgens schadebeperkend handelen en de berger uit ons netwerk instrueren. De veelal kostbare (bederfelijke) lading dient zo snel mogelijk te worden overgeladen en zal er gekeken worden of de lading door vervoerd wordt naar de uiteindelijke bestemming of terug naar de afzender.

 

In de gevallen dat bijvoorbeeld alleen de trekker is beschadigd, zet Wielsma een van haar mobiliteitstrekkers of een trekker van de transporteur in om de stilstand van de lading en de eventueel daaruit voortvloeiende ladingsschade tot een minimum te beperken.